ابزار طلاسازی

آوریل 14, 2018
چرخ نورد

چرخ نورد چیست؟

چرخ نورد : طراحان و تولیدکنندگان داخلی کشور ما در حال حاضر توانایی ساخت چرخ نورد را دارند و خوشبختانه تولیدکنندگان داخل کشور به این دانش […]
مارس 25, 2018
چرخ نورد

چرخ نورد

در ابزارطلاسازی و ابزار زرگری اقلام متنوعی به کار گرفته میشود اگر بخواهیم پدیده تغییر شکل یک ماده رابررسی نماییم میبایست در نظر داشته باشیم در […]