چرخ نورد برقی

آوریل 21, 2018
قیمت چرخ نورد

چرخ نورد دوطرفه

نورد یکی از روش های شکل دهی مواد دارای قابلیت مومسانی است در دماهای پایین تنها فلزات و برخی از پلیمرها از خود قابلیت مومسانی مناسب […]
آوریل 14, 2018
چرخ نورد

چرخ نورد چیست؟

چرخ نورد : طراحان و تولیدکنندگان داخلی کشور ما در حال حاضر توانایی ساخت چرخ نورد را دارند و خوشبختانه تولیدکنندگان داخل کشور به این دانش […]