انواع التراسونیک

انواع التراسونیک

 
photo_۲۰۲۱-۰۸-۰۳_۱۲-۳۹-۱۴
photo_۲۰۲۱-۰۸-۰۳_۱۲-۳۹-۱۷
التراسونیک ایالیا 3/5 و 5/5 لیتر
التر در سايز ها و مدل هاي مختلف
التر در سايز ها و مدل هاي مختلف