چرخ نورد دوطرفه

جولای 25, 2021
قیمت چرخ نورد دوطرفه

چرخ نورد دوطرفه

نورد یکی از روش های شکل دهی مواد دارای قابلیت مومسانی است در دماهای پایین تنها فلزات و برخی از پلیمرها از خود قابلیت مومسانی مناسب […]