چرخ نورد دوطرفه

آوریل 21, 2018
قیمت چرخ نورد

چرخ نورد دوطرفه

نورد یکی از روش های شکل دهی مواد دارای قابلیت مومسانی است در دماهای پایین تنها فلزات و برخی از پلیمرها از خود قابلیت مومسانی مناسب […]